उपलब्धता  |  साइट सूची   Register
National Portal will be temporarily unavailable on 23rd May 2015 for server maintenance downtime
नागरिक
  लोक सेवा आयोग
 
  नेपाली सेना
  नेपाल प्रहरी
 
  रोजगार निकाय / आयोगहरु
  सशस्त्र प्रहरी बल
 
  कर
व्यवसाय
  ठेक्कापट्टा
 
  लगानी
  व्यवसाय अनुमतिपत्र
 
  प्रारम्भिक प्रक्रिया
  वार्षिक योजना
 
  व्यवसाय स्थापना
पर्यटन
  राहदानी/ भिसा
 
  दूतावास तथा कूटनीतिक नियोग
  यातायात
 
  नेपाली प्रवासी
  खाना
 
  कला तथा संस्कृति
शिक्षा
  सरकारी नीति तथा योजना
 
  राष्ट्रिय शैक्षिक योजना
  शिक्षा (तथ्याङ्कमा)
 
  शैक्षिक सूचना
 
 
 
 
विद्युतीय सेवा
  सरकारी फारमहरू new
  कम्पनी दर्ता तथा विद्युतीय फाईलिङ new
  स्थायी लेखा नं (पान) रुजु गर्न new
विस्तृत जानकारी >>
महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयहरु
 
 
विस्तृत जानकारी >>