| |

Secretaries of Ministries

Last updated on 2017-07-14

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सचिवहरु तथा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुको सूचि हेर्नका लागी निम्न लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्।

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सचिवहरु तथा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरु

[स्रोत : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ]