| |

Departments

Last updated on 2017-07-14

अर्थ मन्त्रालय

भन्सार विभाग
त्रिपुश्वोर, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४२५९७९३
फ्याक्स:०१-४२५९८०८
इमेल:csd@customs.gov.np
वेभसाइट:www.customs.gov.np/

राजस्व अनुसन्धान विभाग
हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल
फोन:०१-५५५१८०२, ५०१००५७
फ्याक्स:०१-५५४२०२३
इमेल:info@dri.gov.np
वेभसाइट:www.dri.gov.np/

आन्तरिक राजस्व विभाग
लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन:०१-४४१५८०२, ४४१०३४०
फ्याक्स:०१-४४११७८८
इमेल:mail@ird.gov.np 
वेभसाइट:www.ird.gov.np/

राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र
हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल
फोन:०१-५५२३१७०, ५५२३१७१, ५५२३१७२, ५५२३१७३
इमेल:mail@ratc.gov.np
वेभसाइट:www.ratc.gov.np/

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर, नेपाल
फोन:०१-५०१०२७७
फ्याक्स:०१-५०१०२८२
इमेल:info@dmli.gov.np
वेभसाइट:www.dmli.gov.np/

उधेाग मन्त्रालय

उधेाग विभाग
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं, नेपाल
फोन:०१-४२६१२०३, ४२६१३०२, ४२६११६८, ४२६११६९
फ्याक्स्:०१-४२६१११२
इमेल:info@doind.gov.np
वेभसाइट:www.doind.gov.np

घरेलु तथा साना उधेाग बिभाग
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं, नेपाल
फोन:०१-४५९८४२२, ४२५९८४६, ४२५९८५५, ४२५९८७५
इमेल:dcsi@dcsi.gov.np
वेभसाइट:www.dcsi.gov.np/

खानी तथा भूगर्भ विभाग
लैनचोर, काठमाडौं, नेपाल 
फोन:०१-४४१४७४०
फ्याक्स्:०१-४४१४८०६
इमेल:info@dmgnepal.gov.np
वेभसाइट:www.dmgnepal.gov.np

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाडौं, नेपाल
फोन:०१-४३५०८१८, ४३५०४४५
फ्याक्स्:०१-४३५०६८९
इमेल:nbsm@nbsm.gov.np
वेभसाइट:www.nbsm.gov.np

ऊर्जा मन्त्रालय

विधुत विकास विभाग
अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४४८०३२६, ४४७९५०७, ४४८०४२५
फ्याक्स:०१-४४८०२५७
इमेल:info@doed.gov.np
वेभसाइट:www.doed.gov.np/

कृषि विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग
हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल
फोन:०१-५०१०००३, ५५२१३५६, ५५२१३२३
इमेल:info@doanepal.gov.np
वेभसाइट:www.doanepal.gov.np/

पशु सेवा विभाग
हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल
फोन:०१-५५२२०५६, ५५२१६१०, ५५२५४७८
फ्याक्स:०१-५५४२९१५
इमेल:info@dls.gov.np
वेभसाइट:www.dls.gov.np/

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग
बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४२६२३६९, ४२६२७४१, ४२५११३२
फ्याक्स:०१-४२६२३३७
इमेल:info@dftqc.gov.np
वेभसाइट:www.dftqc.gov.np/

गृह मन्त्रालय

प्रहरी कितावखाना
लैनचोर, काठमाडौ, नेपाल
फोन:०१-१-४४३६८०४
फ्याक्स:०१-४४३६८२३
इमेल:info@dppr.gov.np
वेभसाइट:www.dppr.gov.np/

कारागार व्यवस्थापन विभाग
कालिकास्थान, काठमाडौं, नेपाल
फोन:०१-४४४४५५२ 
फ्याक्स:०१-४४४४५५३
इमेल:dopmnepal@gmail.com
वेभसाइट:www.dopm.gov.np

अध्यागमन विभाग
कालिकास्थान, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४४२९६५९, ४४२९६६०, ४४३८८६२, ४४३८८६८
फ्याक्स:०१-४४३३९३४, ४४३३९३५ 
इमेल:mail@nepalimmigration.gov.np
वेभसाइट:www.nepalimmigration.gov.np/

परराष्ट्र मन्त्रालय

राहदानी विभाग
नारायणहिटी, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४४१६०११, ४४१६०१२
फ्याक्स:०१-४४११०२८, ४४२४३६६, ४४२३९५१
इमेल:communication@dopmofa.gov.np
वेभसाइट:www.dopmofa.gov.np

कन्सुलर सेवा विभाग
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं, नेपाल
फोन:०१-४२६०१०८, ४२६०१२१
फ्याक्स:०१-४२६०११४
इमेल:docs@mofa.gov.np
वेभसाइट:www.consular.mofa.gov.np

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय

नापी बिभाग
मिन भवन, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४६२२७१३
फ्याक्स:०१-४६२२९५७
इमेलःinfo@dos.gov.np
वेभसाइट:www.dos.gov.np

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग
बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४२२३०४९, ४२२००२८
फ्याक्स:०१-४२३०५८५
इमेल:info@dolrm.gov.np
वेभसाइट:www.dolrm.gov.np

भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र
धुलिखेल, काभ्रे, नेपाल
फोन:०११-६६१४५५
फ्याक्स:०११-६६२०७८
इमेल:info@lmtc.gov.np
वेभसाइट:www.lmtc.gov.np

भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४२१८५२८, ४२५३०७५, ४२५४७६५, ४२५५३४८
फ्याक्स:०१-४२१८५३५
इमेल:info@dolia.gov.np
वेभसाइट:www.dolia.gov.np

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

सडक विभाग
पाटनढोका, ललितपुर, नेपाल
फोन:०१-५५२९०७५
फ्याक्स:०१-५५२९१०६
इमेल:info@dor.gov.np
वेभसाइट:www.dor.gov.np/

यातायात व्यवस्थापन विभाग
मीनभबन, काठमाडौ, नेपाल
फोन:०१-४४७४९२१
फ्याक्स:०१-४४७४९२२
इमेल:info@dotm.gov.np
वेभसाइट:www.dotm.gov.np

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय

महिला तथा बालबालिका विभाग
श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर, नेपाल
फोन:०१-५५४७०१३, ५५२६७७९
फ्याक्स्:०१-५५२१२१४
इमेल:dwd1@wlink.com.np
वेभसाइट:www.dwd.gov.np

रक्षा मन्त्रालय

नेपाली सेना
भद्रकाली, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४२६९६२४
इमेल:dpr@nepalarmy.mil.np
वेभसाइट:www.nepalarmy.mil.np/

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

वन विभाग
बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४२२०३०३, ४२२१२३१
फ्याक्स:०१-४२२७३७४
इमेल:info@dof.gov.np
वेभसाइट:www.dof.gov.np/

वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग
बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४२२०४८२
फ्याक्स:०१-४२२०१५९
इमेल:info@dfrs.gov.np, bj@dfrs.gov.np
वेभसाइट:www.dfrs.gov.np/

भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग
बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४२२०८२८, ४२२०८५७
फ्याक्स:०१-४२२१०६७
इमेल:dscwm2031@yahoo.com
वेभसाइट:www.dscwm.gov.np/

बनस्पति विभाग
थापाथली, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४२५११६१, ४२५११५९, ४२६१९६६, ४२६१९६७
फ्याक्स:०१-४२५११४१
इमेल:info@dpr.gov.np
वेभसाइट:www.dpr.gov.np/

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग
बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४२२७९२६, ४२२०८५०
फ्याक्स:०१-४२२७६७५
इमेल:info@dnpwc.gov.np
वेभसाइट:www.dnpwc.gov.np/

वाणिज्य मन्त्रालय

वाणिज्य विभाग
बबरमहल, काठमाडौ, नेपाल  
फोन:०१-४२४३९३९, ४२४७९१२, ४२३९१२३​ 
फ्याक्स:०१-४२४९६०३
इमेल:info@doc.gov.np
वेभसाइट:www.doc.gov.np

आपूर्ति मन्त्रालय

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग
बबरमहल, काठमाडौ, नेपाल  
फोन:०१-४२४७९१२, ४२४७९१३
फ्याक्स:०१-४२४९६०३
इमेल:info@doc.gov.np
वेभसाइट:www.doc.gov.np

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

सूचना प्रविधि विभाग
थापागाउँ, नयाँवानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल
फोन:०१-४४९१४३९, ४४९१५९८
इमेल:info@doit.gov.np
वेभसाइट:www.doit.gov.np/

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग 
सानोठिमी, भक्तपुर, नेपाल
फोन:०१-६६३१०७५, ६६३३०२७
फ्याक्स:०१-६६३३०२७
इमेल:info@doe.gov.np
वेभसाइट:www.doe.gov.np/

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग
तीनकुने, काठमाडौं, नेपाल
फोन:०१-४७८२६४८ 
फ्याक्स:०१-४७८२४५४ 
इमेल:info@dofe.gov.np
वेभसाइट:www.dofe.gov.np

श्रम बिभाग
मिनभवन, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४१०७१९४, ४१०७१२०, ४१०७२०६
फ्याक्स:०१-४१०७२८८
इमेल:info@dol.gov.np
वेभसाइट:www.dol.gov.np

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

पर्यटन विभाग
भृकुटी मण्डप, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४२४७०३७
फ्याक्स:०१-४२२७२८१
इमेल:info@tourismdepartment.gov.np
वेभसाइट:www.tourismdepartment.gov.np/

पुरातत्व विभाग
रामशाहा पथ, काठमाडौं, नेपाल
फोन:०१-४२५०६८३
फ्याक्स:०१-४२६२८५६
इमेल:info@doa.gov.np
वेभसाइट:www.doa.gov.np

सङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग
श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर, नेपाल
फोन:०१-५५५५००१, ५५५५३६२, ५५४३१९७
फ्याक्स:०१-५५५५७२४
इमेल:contact@dolidar.gov.np, dg@dolidar.gov.np
वेभसाइट:www.dolidar.gov.np/

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग
नयाँबानेश्वोर, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४४६५३६२, ४४६११७७
इमेल:sahakaribivag@gmail.com
वेभसाइट:www.deoc.gov.np

सहरी विकास मन्त्रालय

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल
फोन:०१-४२६२९६९, ४२६२५३५
फ्याक्स्:०१-४२६२७२९
इमेल:info@dudbc.gov.np
वेभसाइट:www.dudbc.gov.np

सिंचाइ मन्त्रालय

सिंचाइ विभाग
जावलाखेल, ललितपुर, नेपाल
फोन:०१-५५३५३८२
फ्याक्स्:०१-५५३७१६९
इमेल:info@doi.gov.np 
वेभसाइट:www.doi.gov.np/

जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग
पुल्चोक, ललितपुर, नेपाल
फोन:०१-५५३५४०७, ५५३५५०२, ५५३५५०३
फ्याक्स्:०१-५५२३५२८
इमेल:dwidp@ntc.net.np
वेभसाइट:www.dwidp.gov.np

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

हुलाक सेवा विभाग
डिल्लीबजार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४४११३५३
फ्याक्स:०१-४४१४६८८
इमेल:info@nepalpost.gov.np
वेभसाइट:www.nepalpost.gov.np

सूचना विभाग
तिलगंगा, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४११२५५१, ४११२८१६, ४११२७१७
फ्याक्स:०१-४११२६५२
इमेल:info@doinepal.gov.np
वेभसाइट:www.doinepal.gov.np

मूद्रण विभाग
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४२११६२२, ४२११८२०, ४२११६९५, ४२११७४९
फ्याक्स:०१-४२११७६४
इमेल:info@dop.gov.np
वेभसाइट:www.dop.gov.np/

स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य सेवा विभाग
टेकु, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४२६१७१२
फ्याक्स:०१-४२६२०३८
इमेल:info@dohs.gov.np
वेभसाइट:www.dohs.gov.np/

औषधी प्रशासन विभाग
बिजुलीबजार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४७८०२२७, ४७८०४३२
फ्याक्स:०१-४७८०५७२
इमेल:info@dda.gov.np 
वेभसाइट:www.dda.gov.np

आयुर्वेदा विभाग
टेकु, काठमाडौँ, नेपाल
फोन:०१-४२६१७१२
इमेल:dda@healthnet.org.np
वेभसाइट:www.mohp.gov.np/

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

शहीद शु्क मार्ग, ललितपुर, नेपाल

फोन:०१-५५५११४०, ५५५३६९०
फ्याक्स:०१-५५५११४९
इमेल:info@doenv.gov.np

वेभसाइट:www.doenv.gov.np/


जल तथा मौसम विज्ञान विभाग 
नक्साल, काठमाडौँ, नेपाल 
फोन०१-४४३६२७२, ४४३२४०९, ४४३३४७७, ४४२८५३२, ४४४१०९२, ४४२८२२९ 
फ्याक्स:०१-४४२९९१९, ४४३२१३६
इमेल:dg@dhm.gov.np 
वेभसाइट:www.dhm.gov.np/

 

खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय


खानेपानी तथा ढल निकास विभाग  

पानीपोखरी, काठमाडौं, नेपाल  
फोन०१-४४१३७४४, ४४१८२५३ 
फ्याक्स:०१-४१९८०२
इमेल:info@dwss.gov.np
वेभसाइट:www.dwss.gov.np/