| |

The Vice President

Last updated on 2017-07-14

सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री नन्द बहादुर पुन

नाम : नन्द बहादुर पुन

जन्म मिति : वि.सं. २०२२ साल कार्तिक ७ गते

उपराष्ट्रपति पदमा शपथ लिएको मिति : २०७२ कार्तिक १५

[स्रोत:उपराष्ट्रपतिको कार्यालय ]