उपलब्धता  |  साइट सूची   Register
सरकार   >>   नेपालका सम्वैधानिक निकायहरु   >>   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

परिचय

भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्व समुदायकै लागि एक चुनौतीपूर्ण कार्यको रुपमा रहेको छ । गम्भीर प्रकृतिको यो सामाजिक अपराधलाई रोकथाम गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा संसारका प्रायः सवै मुलुकहरु लागि परेका छन् ।भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न मुलुकहरुमा विभिन्न किसिमका संयन्त्रहरुको गठन भएको पाईन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रुपमा वि०सं० २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भएको हो ।

विस्तृत जानकारी

[स्रोत: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ]

अद्यावधिक भएको अन्तिम मिति : ०९/०२/२०१६