उपलब्धता  |  साइट सूची   Register
नेपाल बारे   >>   भाषा

नेपालको भाषा

वहुभाषिक मुलुकको रूपमा रहेको नेपालमा विक्रम सम्वत् २०६८ सालको जनगणना अनुसार ११३ भन्दा बढी भाषाहरु प्रचलनमा छन्।यहाँ बोलिने भाषाहरुलाई राष्ट्र भाषा को रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ।देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा सरकारी काम काजको भाषा हो।यद्यपि स्थानीय निकाय तथा कार्यालयहरूले आफ्नो कामकाजमा मातृभाषा समेत प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ।व्यापारी कार्यालय र निजी विद्मालयहरूमा अंग्रजी भाषाको प्रयोग बढी हुन्छ।

विस्तृत जानकारी
[स्रोत: सूचना विभाग ]

अद्यावधिक भएको अन्तिम मिति : ०४/०७/२०१४