उपलब्धता  |  साइट सूची   Register
विद्युतीय सुशासनतर्फको अग्रसरता   >>   संस्थागत व्यवस्था   >>   सूचना प्रविधि विभाग

पृष्ठभूमी :

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा भईरहेको विश्वव्यापी तिव्रतर बिकास तथा उपयोगसंग तादाम्यता कायम गर्ने गरी सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई नेपालको आर्थिक विकासका लागि विस्तार गरिनु आजको वाञ्छित आवश्यता हो ।नेपाको आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रको दिगो विकासमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले उल्लेख्य योगदान पुर्याकउन सक्ने अवसारलाई अधिकतम उपयोग गर्न आवश्यक छ ।सार्वजनिक सेवाहरूको प्रवाहमा प्रभाबकारीता हासिल गरी सेवा ग्राहीहरूको पहुँचलाई सहज तुल्याई सुशासनलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्नमा सूचना प्रविधिलाई वढाउन प्रतिस्पर्धात्मकतालाई सामना गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग सशक्त उपाय हुन सक्दछ ।नेपालमा निजि क्षेत्रले सूचना सूचना प्रविधिको तीब्र गतिले उपयोग गर्दै आएकाछन् ।यसवाट निजी क्षेत्रको कार्य संपादनस्तरमा उल्लेख्य अनुपातमा अभिवृद्धि हुन सकेको छ ।तर निजी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई विश्वसनीय तुल्याउन नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था भने हुन सकेको छैन ।केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म निजी क्षेत्र आन्तर्गत सूचना प्रविधिको बढ्दो उपयोगलाई व्यवस्थितरूपले प्रबर्धन गरी सम्भावित अपराधको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न एवं सोवाट आउन सक्ने विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियमनको लागि आधिकारीक संरचनागत संयन्त्रको अभाव रहेको अवस्थामा सूचना प्रविधि विभागको गठन भएको छ।

विस्तृत जानकारी
[स्रोत : सूचना प्रविधि विभाग]

अद्यावधिक भएको अन्तिम मिति : ०४/१२/२०१५