उपलब्धता  |  साइट सूची   Register
पर्यटन   >>   भ्रमण सल्लाह   >>   भ्रमण निर्देशिका   >>   धूमपान

२०६८ साउनमा नेपाल सरकारले धूम्रपान नियन्त्रण ऐन लागु गरेर सार्वजनिक स्थानहरूलाई धूम्रपानरहित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।त्यो ऐन अनुसार सरकारीकार्यालयहरु, संस्थानहरु, शैक्षिक संस्थाहरु,पुस्तकालयहरु, हवाइमैदान, सार्वजनिक यातायातका साधनहरू, अनाथालयहरू, बालगृहहरू, सिनेमाहलहरू, वृद्धाश्रमहरू, सांस्कृतिक केन्द्रहरू, बालउद्यानहरू, होटलहरू, रेष्टुरेन्टहरू, रिर्सोटहरू, छात्रावासहरू, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू, धार्मिकस्थलहरू र उद्योगहरू सार्वजनिक स्थान अन्तर्गत पर्दछन् ।

[स्रोत: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय]

अद्यावधिक भएको अन्तिम मिति : ०४/०७/२०१४