उपलब्धता  |  साइट सूची   Register
नागरिक   >>   रोजगारी   >>   नीति

पृष्ठभुमि

श्रम मानव जीवन, व्यत्तित्व र सभ्यताको विकासको आधार हो। मनवोचित जीवनयापनका लागि आयमुलक रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना हुनु आवश्यक छ। पेशा वा रोजगारीबाट नै समाजमा आयको बितरण हुने हुँदा काम गर्न पाउने अधिकारलाई व्यत्तिको आधारभूत मौलिक अधिकार मानिन्छ। त्यस्तै, आयमुलक रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना नै गरिबी निवारणको प्रमुख माध्यम हो । यस परिप्रेक्ष्यमा, देशका सबै नागरिकहरुका लागि आयमुलक रोजगारीका अवसरहरुमा विभेदरहित पहुँच सुनिश्चित गरी न्युनतम सामाजिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सहितको मर्यादित, शोषणमुत्त एंव न्यायपूर्ण जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ ।

विस्तृत जानकारी
[स्रोत : श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय]

अद्यावधिक भएको अन्तिम मिति : १०/११/२०१४