उपलब्धता  |  साइट सूची   Register
सरकार   >>   नेपालको संविधान

नेपालको सबिधान 

नेपालको सबिधान हेर्नको लागि तलको लिंकमा जानुस 

विस्तृत जानकारी

[स्रोत :कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय]

अद्यावधिक भएको अन्तिम मिति : ०१/०४/२०१६