उपलब्धता  |  साइट सूची   Register
विद्युतीय सुशासनतर्फको अग्रसरता   >>   संस्थागत व्यवस्था   >>   नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

पृष्ठभूमी :

नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा उदारीकरणको नीति लिई निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता गराई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा यस क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले तत्कालिन नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०५२।९।१० को निर्णयानुसार दूरसञ्चार सेवाको विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउन प्रारम्भ गरिएको हो।

यससम्बन्धी कार्यलाई अझ व्यवस्थित र नियमित गर्न कानूनी आधारका रूपमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ लागू गरी सोही ऐन र नियमावलीको प्रावधान अनुरूप एक स्वतन्त्र नियामक निकाय (Autonomous Regulatory Body)को रूपमा २०५४ साल फागुन २० गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (Nepal Telecommunications Authority) को गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको हो।

नेपालका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच दूरसञ्चार सेवामा पुर्‍याउन बसोबास भएका क्षेत्रमा बोलाउँदा सुनिने दूरीमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने।
 • १। नेपालका शहरी क्षेत्रमा माग अनुसार दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने। व्यापारिक क्षेत्रलाई व्यावसायिक (Corporate) दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
 • २। शहरी क्षेत्रका उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न सेवाप्रदायकबाट सेवा चयन गर्न पाउने अवसर प्रदान गर्ने। ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सोही अनुरूप सेवा चयन गर्न पाउने व्यवस्थाको विस्तार क्रमशः गर्दै लाने।
 • ३। ग्रामीण क्षेत्रको विकास तथा गरिबी निवारणको लागि उपयुक्त सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने।

उद्धेश्य पूर्तिका लागि प्राधिकरण द्वारा सक्रिय रुपमा निम्म बमोजिमका कार्यहरु गरिंदै आएको छ :

 • दूरसञ्चार सेवाको विकासको लागि नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।
 • दूरसञ्चार सेवा तथा सुविधा र्सवसुलभ र भरपर्दो बनाउने ।
 • आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र सुविधा नेपाल अधिराज्भर शहरी तथा ग्रामीण सबै क्षेत्रमा पुर्‍याउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
 • दूरसञ्चार सेवा संचालनमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई सहभागी बनाउने ।
 • दूरसञ्चार सेवा र सुविधा र्सवसाधारण सबैलाई उपलब्ध गराउन त्यस्तो सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरु बीच समन्वय र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गर्ने ।
 • दूरसञ्चार सेवा र दूरसञ्चार सम्वन्धी यन्त्र तथा उपकरणहरुको स्तर तोक्ने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने तथा स्वीकृत गर्ने । दूरसञ्चार सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने ।
 • दूरसञ्चार सेवा संचालन गर्न अनुमतिपत्र दिने ।
 • अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसंचार सेवा उपलब्ध गराए बापत लिने शुल्क स्वीकृत र नियमित गर्ने ।
 • रेडियो प्रिmक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिद्वारा निर्धारित निित अनुरुप फ्रिक्वेन्सी सम्वन्धी काम गर्ने ।
 • दूरसञ्चारको क्षेत्रमा नयां प्रविधिको विकास तथा उपयोगबारे अनुसन्धान गर्ने, गराउने ।
 • उपभोक्ताहरुको हकहितको संरक्षण हुने गरी दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्ने, गराउने ।
 • दूरसञ्चार सेवाको विकास र प्रबर्द्धनको लागि आवश्यक र उपयुक्त अन्य काम गर्ने ।

विस्तृत जानकारी

[स्रोत: नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण]

अद्यावधिक भएको अन्तिम मिति : २९/०१/२०१५