उपलब्धता  |  साइट सूची   Register
नागरिक   >>   गुनासो

हेलो सरकार !

हेलो सरकार किन?

 1. घटना/ दुर्घटनाको बारेमा जानकारी दिन
 2. घटना/ दुर्घटनाको बारेमा उद्धारको लागि सहायता माग गर्न
 3. महिला हिंसाको बारेमा सूचना दिन
 4. सार्वजनिक सेवाको विषयमा गुनासो वा सुझाव दिन
 5. सरकारी सेवाको प्रवाहमा देखिएक़ा विकृति, विसंगति वा अनियमित्‌ताका बारेमा उजरी दिन

हेलो सरकारको सम्पर्क ठेगाना :

 • ११११ मा फोन गर्न सकिने
 • 1111 मा SMS गर्न सकिने
 • 1111@nepal.gov.np मा इमेल गर्न सकिने
 • ११०० मा फ्याक्स गर्न सकिने
 • आफै उपस्थित भई वा पत्र मार्फत उजुरी गर्न सकिने
 • जानकारीको लागि:www.opmcm.gov.np

[प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौ, नेपाल।]

अद्यावधिक भएको अन्तिम मिति : २९/०६/२०१५