उपलब्धता  |  साइट सूची   Register
सरकार   >>   कार्यपालिका   >>   मन्त्रालयका सचिवहरु

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सचिवहरु तथा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुको सूचि हेर्नका लागी निम्न लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्।

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सचिवहरु तथा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरु

[स्रोत : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ]

अद्यावधिक भएको अन्तिम मिति : ०६/०८/२०१६