उपलब्धता  |  साइट सूची   Register
सरकार   >>   कार्यपालिका   >>   सम्माननीय प्रधानमन्त्री

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)

विस्तृत जानकारी

[स्रोत: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ]

अद्यावधिक भएको अन्तिम मिति : १७/०८/२०१६