उपलब्धता  |  साइट सूची   Register
सरकार   >>   नेपालका सम्वैधानिक निकायहरु   >>   लोक सेवा आयोग

परिचय

वि.सं. २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना सँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २००८ साल असार १-(तदनुसार १५ जुन १९५१ इ.स‌‌.) गते लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो। यस आयोगले निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्य गर्दछ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग १३ मा लोक सेवा आयोग सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ ।

विस्तृत जानकारी

[स्रोत:लोक सेवा आयोग]

अद्यावधिक भएको अन्तिम मिति : २३/१२/२०१४