उपलब्धता  |  साइट सूची   Register

सार्वजनिक विदा

नेपालको सार्वजनिक विदा हेर्नका लागी तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्।

http://moha.gov.np//np/2014/02/24/news/notices/286/

[स्रोत: गृह मन्त्रालय ]