| |
नाम एजेन्सी विकल्प
परराष्ट्र मन्त्रालय कन्सुलर सेवा विभाग नागरिक वडापत्र कन्सुलर सेवा विभाग डाउनलोड
औषधि प्रशासन विभाग नागरिक वडापत्र औषधि व्यवस्था विभाग डाउनलोड
वनस्पति विभाग नागरिक वडापत्र बनस्पति विभाग डाउनलोड
उद्योग विभाग नागरिक वडापत्र उधेाग विभाग डाउनलोड
श्रम विभाग नागरिक वडापत्र श्रम बिभाग डाउनलोड
खानी तथा भूगर्भ विभाग नागरिक वडापत्र खानी तथा भूगर्भ विभाग डाउनलोड
महालेखा परीक्षकको कार्यालय नागरिक वडापत्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय डाउनलोड
सार्वजनिक खरिद अिनुगमि कार्यालय नागरिक वडापत्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्याल डाउनलोड
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय नागरिक वडापत्र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय डाउनलोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय नागरिक वडापत्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय डाउनलोड